TV-inspektion

TV-inspektion åbner for nye muligheder

Med en TV-inspektion kan du afsløre skader, der findes dybt inde i  kloakrørene. Alternativet er en omkostningstung opgravning af samtlige  kloakrør, hvorimod en TV-inspektion er den mest økonomiske og effektive måde at udføre fejlfinding på.

ThoRas bruger TV-inspektion til følgende opgaver:

Afsløring og lokalisering af utætheder, brud og forstoppelse - samt årsager til disse. Kontrol og vurdering af rørledningers tilstand - samt minimering af udgifter ved områdesaneringer. Afsløringer af fejl og mangler, så udbedringer kan ske i tide før betongulv,    asfalt m.m. etableres. Afsløringer af ukendte fejl ved rørledninger i forbindelse med ejendomshandler.

Alle opgaver udføres efter: Almindelige betingelser for TV-inspektion AB92 og vi er medlem af kloakmesternes T.V inspektions kontrol ordning.
Vi udfører TV inspektion på hele Sjælland for både private og erhverv.

Tv inspektion af thoras